LOADING  
Fiscaal
Civiel

Inhoudingsplicht bij werknemer-dga (art. 6 Wet LB)

Instantie Datum Nummer Titel
Hoge Raad 25-02-2011 10/02686 Uitkering uit stamrecht-BV belast, omdat lening niet waarschijnlijk is