LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffingsmaatstaf bij verdeling (art. 12 WBR)

Instantie Datum Nummer Titel
Hoge Raad 21-12-2018 18/01216 Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap
Hoge Raad 21-12-2018 18/01240 Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap