LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffing bij wege van aanslag of conserverende aanslag (art. 9.1 Wet IB 2001)

Instantie Datum Nummer Titel
Hof Den Haag 02-10-2013 BK-13-00341 Overlijden belastingplichtige en onherroepelijk zijn aanslag erfbelasting staat opleggen definitieve aanslag IB niet in de weg