LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handel in verlieslichamen (art. 20a Wet Vpb)

Instantie Datum Nummer Titel
Hoge Raad 21-11-2008 44044 HR 21-11-2008, nr. 44044
Hoge Raad 16-01-2015 13/05776 Begrip 'wijziging van het uiteindelijk belang' in de zin van art. 20a Vpb materieel uitgelegd
Hoge Raad 22-09-2006 42444 Bepaling die verliesverrekening beperkt, niet van toepassing bij uitbreiding belang in verbonden verliesvennootschap