LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingrente (art. 30f AWR - 30h AWR)

Instantie Datum Nummer Titel
Hoge Raad 27-11-2009 07/13621 Bezwaar- en beroepschrift in beginsel ook gericht tegen heffingsrente
Hoge Raad 25-09-2009 07/13362 Bij overschrijding aanslagtermijn verzet zorgvuldigheidsbeginsel zich tegen berekenen van heffingsrente
Rechtbank Den Haag 26-03-2015 AWB - 14 _ 10301 Inspecteur is gebonden aan rentepercentage dat voortvloeit uit AWR
Rechtbank Gelderland 03-02-2021 AWB - 20 _ 4912 Toepassing evenredigheidsbeginsel verhindert berekening van belastingrente