LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afkoop, vervreemding e.d pensioenregeling (art. 19b Wet LB)

Instantie Datum Nummer Titel
Hof Arnhem 26-07-2011 11/00072 Ontbinding BV leidt tot belaste uitkering stamrecht
Hoge Raad 09-11-2012 11/01418 Opnemen banksaldo van pensioen-bv wordt aan gemerkt als afkoop pensioen
Hof Den Haag 04-06-2013 200.123.392 Continuïteit BV in gevaar indien pensioen zou worden afgestort
Hof Den Haag 26-03-2013 BK-11/00178 Zolang vereffening nog niet is voltooid, is geen sprake van afkoop stamrecht of AB-voordeel
Hof Den Haag 26-03-2013 BK-11-00177 Hof Den Haag 26-03-2013, nr. BK-11-00177
Hof Den Haag 26-01-2010 BK-09/00274 Hof Den Haag 26-01-2010, nr BK-09/00274
Hof Den Haag 08-05-2013 BK-12-00385 Voor waardebepaling van pensioen afspraak is afwijken van voorgeschreven wettelijke rente niet toegestaan
Rechtbank Gelderland 05-11-2013 AWB-11_3084 Rechtbank: Uitsluitend bovenmatig deel pensioenaanspraak belast bij niet voldoen aan Witteveenkader
Hoge Raad 01-05-2015 14/04075 Niet uitkeren van pensioen in eigen beheer op ingangsdatum wordt aangemerkt als afkoop
Rechtbank Noord-Holland 13-02-2018 AWB - 16 _ 3432 Door stamrecht-BV uitgeleende gelden als afkoop aangemerkt vanwege onvoldoende zekerheden
Rechtbank Noord-Nederland 16-10-2020 19/1313 Afstempeling aandelen van pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven van pensioenaanspraken