LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handel in valuta, effecten en andere waardepapieren (art. 11.1.i Wet OB)

Terug

Bemiddelingsdiensten bij verkoop van art. 4-aandelen vrijgesteld van omzetbelasting

Procedureverloop
Hoge Raad, 07-12-2012, nr. 09/00760bis, ECLI:NL:HR:2012:BY5268
Hof van Justitie EG/EU, 05-07-2012, nr. C-259/11
Hoge Raad, 22-04-2011, nr. 09/00760, ECLI:NL:HR:2011:BO3637

Gerelateerde thema's
Handel in valuta, effecten en andere waardepapieren (art. 11.1.i Wet OB)


Mail a friend

Handelingen met betrekking tot deviezen, betaalmiddelen, effecten en andere waardepapieren en het beheer van collectief vermogen zijn vrijgesteld van omzetbelasting (art. 11.1.i Wet OB). In onderhavige casus speelde de vraag of de bemiddelingsdiensten met betrekking tot de overdracht van aandelen in onroerendezaaklichamen zijn vrijgesteld van omzetbelasting.
 
Casus
Vof X houdt zich bezig met makelaardij en advisering op het gebied van onroerende zaken. X heeft in 1999 de opdracht gekregen van een in Zweden gevestigde vennootschap om tegen betaling een gegadigde te zoeken voor de overdracht van aandelen in een onroerendezaaklichaam. In 2000 heeft X een vergelijkbare opdracht gekregen van een in Nederland gevestigde BV. Op het moment dat deze laatste opdracht werd verleend, was nog niet besloten of de overdracht zou bestaan uit de aandelen in het onroerendezaaklichaam of de onroerende zaken zelf. In beide gevallen leidde de bemiddeling van X ertoe dat de aandelen in het betreffende onroerendezaaklichaam werden overgedragen. De waarde van de aandelen hing bijna uitsluitend af van de waarde van de onroerende zaken.
Voor de verleende diensten heeft X geen BTW in rekening gebracht. X ging ervan uit dat de diensten waren vrijgesteld op grond van art. 11.1.i.2 Wet OB, dan wel dat de dienst aan de Zweedse ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.