LOADING  
Fiscaal
Civiel

Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR)

Terug

Vrijstelling verkrijging monument ook van toepassing voor natuurlijk persoon

Procedureverloop
Hof Den Haag, 01-05-2009, nr. BK-07/00421, ECLI:NL:GHSGR:2009:BI3637, Notamail 2009, nr 112
Rechtbank Den Haag, 16-05-2007, nr. AWB06/2500, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA6948, Notamail 2007, nr 172

Gerelateerde thema's
Monumentenvrijstelling (vervallen) (art. 15.1.p WBR)


Mail a friend

Casus
Aan de rechter is voorgelegd of de monumentenvrijstelling van art. 15.1.p WBR (tekst tot 2010) ook kan worden geclaimd door een natuurlijk persoon als deze een monument aankoopt.
Belastingplichtige B, die zich zowel zakelijk als in privé bezig houdt met het instandhouden van rijksmonumenten, verwerft in 2005 monument. B claimt dat de vrijstelling overdrachtsbelasting van art. 15.1.p WBR op zijn verkrijging van toepassing is. De inspecteur weigert de vrijstelling te verlenen, omdat geen sprake is van een verkrijging door een monumentenrechtspersoon.
B stelt dat het onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen een verboden discriminatie is. 

Rechtbank
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de vrijstelling door de wetgever welbewust is beperkt tot verkrijgingen door rechtspersonen en dat niet kan worden gezegd dat de wetgever dit uitgangspunt in redelijkheid niet had kunnen hanteren. Het gelijkheidsbeginsel is hiermee niet geschonden.

Hof
Het Hof vernietigt de uitspraak van de Rechtbank. In het licht van de ratio van de monumentenvrijstelling, namelijk de bevordering van het behoud van monumenten, acht het Hof het verschil tussen natuurlijke personen en rechtspersonen niet van dien aard dat kan worden gezegd dat geen sprake zou zijn van gelijke gevallen. 
De beperking van de vrijstelling tot rechtspersonen is in de wetsgeschiedenis verantwoord met de stelling dat bij overdracht in de particuliere sector ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.