LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schadevergoeding bij gegrondverklaring beroep (vervallen) (art. 8:73 Awb)

Terug

Immateriële schadevergoeding na inhoudelijke afdoening in bezwaarfase

Procedureverloop
Hoge Raad, 15-01-2016, nr. 15/03133, ECLI:NL:HR:2016:58
Hof Arnhem-Leeuwarden, 24-02-2015, nr. 13/00920-31 en 13/00941-44, ECLI:NL:GHARL:2015:1366
Rechtbank Gelderland, 25-07-2013, nr. AWB 12/188, ECLI:NL:RBGEL:2013:1837

Gerelateerde thema's
Schadevergoeding bij gegrondverklaring beroep (vervallen) (art. 8:73 Awb)
Toekenning (immateriële) schadevergoeding (art. 8:88 - 8:95 Awb)


Mail a friend

Casus
In december 2004 worden aan A navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd voor de jaren 1992 tot en met 1998 en aanslagen vermogensbelasting voor de jaren 1993 tot en met 2000. A maakt tijdig bezwaar. Pas zeven jaar later, in februari 2012, doet de Inspecteur uitspraak op bezwaar, nadat A beroep heeft ingesteld bij de Rechtbank tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. De Inspecteur komt geheel tegemoet aan de bezwaren van A. A meent dat hij veel te lang heeft moeten wachten op behandeling van zijn bezwaar en verlangt vergoeding van immateriële schade en een integrale proceskostenvergoeding.

Rechtbank
De rechtszekerheidverlangt belastinggeschillen binnen een redelijke termijn moeten worden beslecht. Omdat dit algemene rechtsbeginsel ten grondslag ligt aan art. 6 EVRM, moet aansluiting worden gezocht bij de EHRM-jurisprudentie. Uit deze jurisprudentie kan worden afgeleid dat als de zaak niet inhoudelijk door de rechter wordt getoetst, geen aanspraak op immateriële schadevergoeding kan ontstaan wegens overschrijding van de redelijke termijn in de bezwaarfase (zie ABRvS 17 juni 2009, nr 200901365/2/H2, ECLI:NL:RVS:2009:BI8475 en CRVB 28 april 2009, nr 08-499 WWB, ECLI:NL:CRVB:2009:BI2748).
In beroep is nog slechts de hoogte van de proceskostenvergoeding in bezwaar en de uitbetaling van een dwangsom in het geding. De Rechtbank oordeelt onder verwijzing naar HR 13 april 2007 (nr 41235, ECLI:NL:HR:2007:BA2802...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.