LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingpakket 2017

Terug

HR (Maasdriel): definitie ‘bouwterrein’ in art. 11 lid 4 Wet OB in strijd met BTW-richtlijn

Procedureverloop
Hoge Raad, 07-06-2013, nr. 10/02888bis, ECLI:NL:HR:2013:CA2222, Notamail 2013, nr 143
Hof van Justitie EU, 17-01-2013, nr. C-543/11, ECLI:EU:C:2013:20, Notamail 2013, nr 18
Hoge Raad, 09-09-2011, nr. 10/02888, ECLI:NL:HR:2011:BR7016, Notamail 2011, nr 218
Hof Arnhem, 08-06-2010, nr. 09-00361, ECLI:NL:GHARN:2010:BM9840, Notamail 2010, nr 190

Gerelateerde thema's
Levering onroerende zaken (art. 11.1.a Wet OB)
Vrijstelling BTW-belaste levering (art. 15.1.a WBR)
Bouwterrein (art. 11 lid 6 Wet OB)


Mail a friend

Naar aanleiding van het Don Bosco-arrest heeft Hoge Raad aan het HvJ EU voorgelegd of wijze waarop door de nationale wetgever en in de jurisprudentie invulling is gegeven aan het begrip ‘bouwterrein’ van art. 11 lid 4 WBR, in overeenstemming is met de BTW-richtlijn.

Casus
K heeft in 2006 een bebouwd perceel gekocht van de gemeente Maasdriel (V). In de koopovereenkomst is opgenomen dat de V zorg draagt voor de sloop van de bebouwing, bestaande uit een bibliotheek en parkeerterrein. In maart 2007 wordt het perceel geleverd, op dat moment is het gebouw gesloopt, maar het parkeerterrein is nog in gebruik. Bovendien is aan K nog geen bouwvergunning verleend voor de door hem ontwikkelde bouwplannen. In geschil is of het perceel is aan te merken als bouwterrein, zodat de levering van rechtswege is belast met btw en voor de overdrachtsbelasting een beroep kan worden gedaan op art. 15.1.a WBR.

Hof
Het Hof oordeelt onder verwijzing naar het Don Bosco-arrest, dat de verkoper onbebouwde grond heeft geleverd. Daaraan doet niet af dat op het moment van de levering het parkeerterrein nog niet was verwijderd. Het perceel is naar het oordeel van het Hof echter niet aan te merken als bouwterrein in de zin van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.