LOADING  
Fiscaal
Civiel

Woonplaats (art. 4 AWR)

Woonplaats

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Art. 4 AWR

Het woonplaatsbeginsel is van groot belang voor de heffing van belastingen. Art. 4 AWR geeft een algemene regel voor de woonplaats van natuurlijke personen en de vestigingsplaats van rechtspersonen. De wetgever heeft daarbij gebruik gemaakt van een 'open norm'. Aan de hand van concrete situaties en objectieve omstandigheden wordt beoordeeld waar iemand woont of is gevestigd. Op deze algemene regel zijn uitzonderingen te vinden in andere wetten, zoals in de woonplaatsficties in de inkomstenbelasting (art. 2.2 Wet IB 2001) en de Successiewet (art. 2 en 3 SW).

Civielrechtelijk is het begrip woonplaats gedefinieerd in art. 1:10 BW. Zie hiervoor uitgebreid de toelichting op dit wetsartikel. 

2 Woonplaats natuurlijke personen

'Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld', zo luidt art. 4 lid 1 AWR. Uit die omstandigheden moet blijken dat de betrokkene een duurzame betrekking van persoonlijke aard met Nederland heeft. Die omstandigheden bestaan uit verschillende factoren, namelijk economische en sociale factoren. Alleen het hebben van een economische factor, bijvoorbeeld een dienstbetrekking in Nederland, is onvoldoende om aan te nemen dat de betreffende persoon zijn of haar woonplaats in Nederland heeft. Zelfs het hebben van meer financiële banden met Nederland, zoals een bankrekening of een huis, is onvoldoende. Zo oordeelde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.