LOADING  
Fiscaal
Civiel

Winstbepaling (art. 8 Wet Vpb)

Winstbepaling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 september 2021

1 Bepaling van de winst in de vennootschapsbelasting

De bepaling van de winst in de vennootschapsbelasting vindt in de basis op een gelijke wijze plaats als in de inkomstenbelasting. In art. 8 lid 1 Wet Vpb wordt daarom voor de winstbepaling verwezen naar een reeks van artikelen in de Wet IB 2001, die van overeenkomstige toepassing zijn. Met name is van belang de verwijzing naar art. 3.25 Wet IB 2001, waardoor begrippen als goed koopmansgebruik en de foutenleer ook onverkort voor de Wet Vpb gelden. Wij verwijzen naar de toelichting bij art 3.25 Wet IB 2001.
De verwijzing naar de winstbepalingsregels in de inkomstenbelasting geldt niet voorzover dit voortvloeit uit het verschil in wezen tussen een natuurlijk persoon en een belastingplichting lichaam (art. 8 lid 2 Wet Vpb). Zo is de vorming van een oudedagsverplichting in de vennootschapsbelasting uiteraard niet aan de orde. 
Voorts geldt bijvoorbeeld dat een vennootschap geacht wordt altijd een onderneming te drijven met haar gehele vermogen ook wanneer naast ondernemingsactiviteiten tevens sprake is van beleggingsactiviteiten of wanneer de activiteiten heel beperkt zijn. Kwesties rond vermogensetikettering spelen dus niet in de vennootschapsbelasting. In art 8 lid 4 Wet Vpb is een regeling opgenomen ter voorkoming van ongewenst gebruik van de kwijtscheldingswinstvrijstelling van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.