LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wijze van heffing (art. 1.8 en 1.9 Vhh)

Wijze van heffing

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Verhuurderheffing Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2019
mr. L.E. Welkers

1 Aangifte en verschuldigdheid verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt verschuldigd op 1 januari van ieder kalenderjaar (art. 1.8 Wet maatregelen woningmarkt 2014 II). De WOZ-waarden van huurwoningen zal op 1 januari van het kalenderjaar nog niet bekend zijn, mede daarom stelt de inspecteur de termijn voor het doen van aangifte zodanig vast dat deze niet eerder verstrijkt dan negen maanden nadat de belastingschuld is ontstaan, dus op 1 oktober van het kalenderjaar (art. 1.9 lid 5 Wet maatregelen woningmarkt 2014 II). De termijn voor het betalen van de verhuurderheffing is in afwijking van art. 19 lid 3 AWR negen maanden nadat de belastingschuld is ontstaan (art. 1.9 lid 6 Wet maatregelen woningmarkt 2014 II).

1.1 Aangifte bij een groep

Een groep is een combinatie van rechtspersonen als een rechtspersoon (dus niet een natuurlijk persoon) meer dan 50% onmiddellijk of middellijk deelneemt (art. 1.2 lid 1 onder c Wet verhuurderheffing):

  1. aan de leiding van een andere rechtspersoon die van de combinatie deel uitmaakt;
  2. aan het toezicht op die andere rechtspersoon, of
  3. in het kapitaal van die andere rechtspersoon.

Als een groep belastingplichtige is, hoeft slechts één lid van de groep namens de gehele groep aangifte te doen. De overige leden van de groep hoeven in dat geval geen aangifte meer te doen. De groep mag zelf bepalen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.