LOADING  
Fiscaal
Civiel

Notariële akten (art. 18 WBR)

Notariële akten

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Economische eigendomsoverdracht Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 mei 2022

1 Inleiding

De wijze waarop overdrachtsbelasting wordt geheven is vastgelegd in de artikel 16, 17 en 18 WBR. Overdrachtsbelasting wordt geheven van de verkrijger (art. 16 WBR) en moet op aangifte worden voldaan (art. 17 WBR). Als van de verkrijging een notariële akte is opgemaakt, wordt de overdrachtsbelasting voldaan ter gelegenheid van de aanbieding van die akte ter registratie (art. 18 WBR). Daarmee is het doen van aangifte onderdeel van het registratieproces van de notariële akte. De wijze waarop dit plaats vindt, is uitgewerkt in art. 4 UR RW en art. 21a UR AWR. De belasting moet binnen één maand na de levering worden betaald (art. 19 lid 3 AWR).

2 Aangifte bij registratie van leveringsakte

Tot 1 januari 2013 vond de registratie van notariële akten plaats door toezending daarvan naar de Belastingdienst. Sinds die datum worden notariële akten ter registratie aangeboden door een elektronisch afschrift daarvan langs elektronische weg te zenden aan de KNB. Hierdoor is ook de wijze van aangifte van overdrachtsbelasting veranderd. Sindsdien moet ook de aangifte overdrachtsbelasting langs elektronische weg worden gedaan. In de praktijk verloopt dit via een elektronisch bericht met de relevante gegevens voor de aangifte overdrachtsbelasting. Dit bericht wordt door de notaris aan de KNB toegezonden samen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.