LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Blijverslening, Zorg Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. M.N. Bende

1 De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Per 1 januari 2015 zijn de 'Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)' en het daarop gebaseerde 'Besluit maatschappelijke ondersteuning' gewijzigd in de 'Wet maatschappelijke ondersteuning 2015' (Wmo 2015, Stb. 2014, 280) respectievelijk het 'Uitvoeringsbesluit Wmo 2015' (Stb. 2014, 420, klik hier voor de actuele tekst van het uitvoeringsbesluit).

De Wmo 2015 ziet op de ondersteuning en zorg voor mensen met een lichte handicap waaronder veel voorzieningen die tot en met 31 december 2014 deels onder de AWBZ vielen, zoals thuiszorg, voorzieningen aan de woning (traplift), individuele begeleiding (ondersteuning bij artsenbezoek, rolstoel duwen) en gehandicaptenvervoer.

Ouderen en mensen met een beperking krijgen via de Wmo 2015 passende ondersteuning (begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp). Door deze ondersteuning zijn zij in staat langer thuis te blijven wonen. Gemeente en cliënt bespreken gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en de mogelijke oplossingen. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt en zijn mantelzorger zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de burger het niet zelf of niet binnen de vertrouwde omgeving kan oplossen, moet de gemeente passende ondersteuning bieden.

Informatie van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, is beschikbaar gesteld op Regelhulp.nl.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015. De Wmo 2015 is een kaderwet, iedere gemeente werkt de regelgeving uit in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.