LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Zorg, Levenstestament, Gehandicaptentestament Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 februari 2022
mr. M.N. Bende

1 Wet langdurige zorg (Wlz) 

1.1 Wlz - opvolger van AWBZ

Op 1 januari 2015 is de AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Alleen de zwaarste, langdurige zorg bleef binnen de Wlz. De lichtere vormen van zorg zijn ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Het kabinet Rutte-II oordeelde destijds dat de Wlz beter zou aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving en bij de veranderende behoeften van bewoners van instellingen en/of hun vertegenwoordigers. Ook in de Wlz blijft het recht op zorg bestaan. Bewoners van instellingen kunnen concrete afspraken in het zorgplan opnemen over de inrichting van het dagelijks leven. Op deze manier blijven ze zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven voeren. Bij het maken van deze afspraken zijn de wensen en mogelijkheden van de cliënt het uitgangspunt.

De Wlz regelt langdurige, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Een persoon komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz, als deze persoon:

  • een aandoening, stoornis of handicap heeft;
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft; en
  • de zorg blijvend nodig heeft.


De eigen bijdrage zoals die voor de AWBZ gold in het Bijdragebesluit zorg, is op vergelijkbare wijze geregeld in het Besluit langdurige zorg (Blz). 

Informatie ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.