LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardering woning in box 3 (art. 5.20 Wet IB 2001)

Waardering woning in box 3

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 november 2022
De redactie

1 Waardering woningen

De waarde van woningen die in box 3 vallen, zoals vakantiewoningen of verhuurde woningen, wordt gesteld op de waarde die wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet WOZ (de WOZ-waarde, zie art. 17 Wet WOZ e.v.).

De wetgever heeft het gebruik van de WOZ-waarde met ingang van 2010 als volgt toegelicht (TK 32 130, nr. 3, blz. 21):
“Het voordeel van het gebruik van deze waardegegevens is dat er duidelijkheid is voor de burger en de Belastingdienst over de te hanteren waardering en dat de Belastingdienst minder taxaties hoeft uit te voeren om de waarde vast te stellen. Dit zal ook leiden tot een sterke vermindering van discussies bij de aanslagregeling en van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures. Bovendien kan door het gebruik van het waardegegeven de aangifte eenvoudiger worden vooringevuld.”

Het hanteren van de WOZ-waarde heeft derhalve als doel om voor de burger duidelijkheid te scheppen en de uitvoering te vereenvoudigen.
De keuze voor de waardering volgens de regels van de Wet WOZ heeft tot gevolg dat op grond van art. 18 lid 2 Wet WOZ, anders dan voor de overige vermogensbestanddelen in box 3, wordt uitgegaan van een waardepeildatum van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.