LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardering woning (art. 21 lid 5 - 7 SW)

Waardering woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 maart 2021
mr. L.E. Welkers
1 Waardebepaling voor heffing erf- en schenkbelasting; woningen
1.1 Keuze om aan te sluiten bij de WOZ-waarde vastgesteld voor het jaar waarin de verkrijging plaatsvindt
1.2 Ruimte om af te wijken van strikte norm van art. 21 lid 5 SW
1.2.1 Art. 21 lid 5 SW niet in strijd met het Europees recht
1.3 WOZ-waarde nog niet bekend op moment van aangifte
1.4 Veranderingen aan de woning in het jaar van verkrijging
1.5 Woningen waarvoor geen WOZ-waarde is vastgesteld
1.6 Waarderingsvoorschrift niet van toepassing op de kwijtschelding (van een gedeelte) van de koopsom na de verkoop woning
2 Verkrijging van verhuurde of verpachte woning, woning in erfpacht
2.1 Verhuurde of verpachte woning
2.2 Erfpacht
3 Verkrijging van woon/winkelpand
4 Vererving van een woning en WOZ-beschikking
5 Vererving van een woning en waardering onderbedelingsvorderingen
6 Legateren van een woning tegen inbreng van de waarde
7 Fiscaal positieve maar feitelijk negatieve nalatenschap vanwege hoge WOZ-waarde: verhaal op privé-vermogen mogelijk indien beneficiair is aanvaard?
8 Betalingsproblemen door onverkoopbaarheid geërfde woning
9 Heffingsmaatstaf voor art. 10 SW als woning na verkrijging is verbouwd
10 Verkrijging van een op basis van een persoonlijk recht bewoonde woning
11 Rentedragend uitstel van erfbelasting als broer/zus (meerrelatie) een eigen woning erft
12 Woning zonder WOZ-waarde (art. 21 lid 6 SW)
13 Staat woning op moment van verkrijging (art. 21 lid 7 SW)
14 Waardering van een serviceflat (art. 21 lid 10 SW)
15 Literatuur

1 Waardebepaling voor heffing erf- en schenkbelasting; woningen

Sinds 1 januari 2010 wordt in de Successiewet bij de verkrijging van een woning voor de waardering aangesloten bij de WOZ-waarde, art. 21 lid 5 SW. Dit is een belangrijke vereenvoudiging in de uitvoering en voorkomt discussie over de waarde. Daarom is tegenbewijs niet toegelaten. Tot 1 januari 2010 werd de waarde van onroerende zaken die als woning in gebruik zijn, gesteld op de waarde in het economische verkeer.
De WOZ-waarde wordt bepaald door de waarde die aan de onroerende zaak kan worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen (art. 17 lid 2 Wet WOZ). De wetgever heeft met de waarde het volgende voor ogen gehad: de prijs die door de meestbiedende koper zou worden betaald bij aanbieding ten verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding.
De WOZ-waarde wordt vastgesteld door middel van een taxatie. In de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling WOZ is vastgelegd welke taxatiemethoden gemeenten mogen gebruiken om de WOZ-waarde vast te stellen. Voor woningen wordt doorgaans de vergelijkingsmethode gebruikt.
De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.