LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardering verkrijging bezwaarde (art. 21 lid 2 SW)

Waardering verkrijging bezwaarde

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Tweetrapsmaking Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 augustus 2018
mr. A.C.M. de Vries

1 Tweetrapsmaking en tweetrapsschenking

Door middel van een tweetrapsmaking of tweetrapsschenking kan de erflater respectievelijk de schenker meer dan één keer over de nagelaten dan wel geschonken goederen beschikken. De werking van de tweetrap heeft tot gevolg dat eerst de zogenoemde bezwaarde de geschonken goederen in zijn macht verkrijgt en na het in vervulling gaan van een door de erflater of de schenker bepaalde voorwaarde verkrijgt een door de erflater of de schenker aangewezen persoon, de zogenoemde verwachter, de goederen. Kenmerkend voor een tweetrapsmaking of tweetrapsschenking is dat de bezwaarde de goederen verkrijgt onder een ontbindende voorwaarde en de verwachter verkrijgt de goederen onder een aansluitende opschortende voorwaarde, waarbij tevens de voorwaarde wordt gesteld dat de verwachter nog in leven is op het moment van vervullen van de voorwaarde.

2 Invloed woonplaats

Aan de heffing van erfbelasting of schenkbelasting wordt pas toegekomen als de erflater of schenker in Nederland woont (al dan niet fictief via art. 2 en 3 SW). Dit kan bij een tweetrapsschenking ertoe leiden dat de verkrijging door de verwachter juist wel of juist niet in de heffing van schenkbelasting wordt betrokken. Dit speelt met name bij de tienjaarsfictie van art. 3 SW. Het een en ander is in onderstaand schema gevat.

 Moment van ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.