LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardering serviceflat (art. 21 lid 10 SW)

Waardering serviceflat

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2021
De redactie

1 Waardering serviceflat

Sinds 1 januari 2010 is de hoofdregel voor de waardering van woningen in de Successiewet dat wordt aangesloten bij de WOZ-waarde (art. 21 lid 5 SW). Voor woningen wordt de WOZ-waarde in de regel vastgesteld door middel van de vergelijkingsmethode. Bij serviceflats kan de toepassing van de vergelijkingsmethode waarbij de serviceflat wordt vergeleken met andere, niet-serviceflats, ertoe leiden dat de WOZ-waarde wordt vastgesteld op een hoger bedrag dan de waarde in het economische verkeer. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde wordt namelijk geen rekening gehouden met de servicekosten die worden betaald voor de extra voorzieningen die het woongenot voor de bewoner beïnvloeden.

Per 1 januari 2014 is het in bepaalde gevallen mogelijk om een serviceflat naar de waarde in het economische verkeer in de heffing van erf- of schenkbelasting te betrekken in plaats van de WOZ-waarde (Overige fiscale maatregelen 2014, Stb. 2013, nr 566, art. IV, D). Zodoende wordt in die gevallen voor de heffing van erf- of schenkbelasting wel rekening gehouden met de persoonlijke verplichting tot het betalen van servicekosten. Als de waarde in het economische verkeer van de woning als gevolg van een persoonlijke verplichting tot betaling van servicekosten in belangrijke mate (30% of meer) afwijkt van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.