LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardering pensioenverplichtingen en soortgelijke verplichtingen (art. 3.29 Wet IB 2001)

Waardering pensioenverplichtingen en soortgelijke verplichtingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Pensioen Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 maart 2020
De redactie

Waardering pensioenverplichtingen en soortgelijke verplichtingen

In beginsel moeten schulden worden gewaardeerd aan de hand van goedkoopmansgebruik. In art. 3.29 Wet IB 2001 is op deze hoofdregel een uitzondering gemaakt voor de waardering van pensioenverplichtingen en andere soortgelijke verplichtingen. De waardering van deze verplichtingen vindt plaats met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen, waarbij een rekenrente in aanmerking moet worden genomen van ten minste 4%.

Op 28 juni 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA6313) oordeelde de Hoge Raad dat voor de waardering van pensioenverplichtingen en lijfrenten bij de opbouw van het doelvermogen moet worden uitgegaan van de geldende marktrente voor langlopende verplichtingen ten tijde van het aangaan van de verplichting. In de periode voor deze uitspraak mocht voor de waardering van pensioenverplichtingen en lijfrenten worden uitgegaan van de tarieven van verzekeringsmaatschappijen, met eliminatie van kosten en winstopslag van 10% en met de door hen gehanteerde rekenrente van 4,5% (HR 20 maart 1985, nr 22716, BNB 1985/147, brondocument niet beschikbaar).

De waardering van pensioenverplichtingen en andere soortgelijke verplichtingen is met het oordeel van de Hoge Raad in 2000 niet eenvoudiger geworden, omdat er niet één marktrente voor (al of niet langlopende) leningen bestaat. Daarom keurt de Staatssecretaris van Financiën goed dat de in de bijlage van het besluit in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.