LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardering (art. 21 lid 1 SW)

Waardering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Agrarisch recht, Wettelijk erfrecht, Pacht, Kunst Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 augustus 2022
mr. L.E. Welkers

1 Inleiding

De wetgever geeft in art. 21 SW een regeling op welke wijze verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking voor de toepassing van de Successiewet moeten worden gewaardeerd. Als uitgangspunt geldt dat het verkregene wordt gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer op het tijdstip van de verkrijging (art. 21 lid 1 SW). Onder waarde in het economische verkeer verstaat de Hoge Raad de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor het goed meest geschikte wijze na de beste voorbereiding op het tijdstip van de verkoop door de meestbiedende gegadigde zou worden besteed (HR 6 maart 1963, BNB 1963/113, brondocument niet beschikbaar). Als de Inspecteur wenst af te wijken van de in de aangifte opgegeven waarde van de verkrijging krachtens erfrecht of schenking, rust op hem de bewijslast om de afwijkende waarde aannemelijk te maken.
De meeste bestanddelen van de nalatenschap (zoals inboedel, sieraden, auto's) zullen worden gewaardeerd volgens voornoemde hoofdregel. Voor een aantal vermogensbestanddelen zijn dwingende afwijkende waarderingsvoorschriften getroffen.
Het Ministerie van Financiën heeft beleid inzake waardering opgenomen in het waarderingsbesluit van 15 juni 2022 (nr. 2022-0000013460), zie hieronder de paragraaf over het beleid.

2 Bij waardering in aanmerking te nemen factoren

Bij de waardering moet rekening worden gehouden met alle op het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.