LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardering (art. 21 lid 1 SW)

Waardering

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wettelijk erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2019
mr. L.E. Welkers

1 Inleiding

De wetgever geeft in art. 21 SW een regeling op welke wijze verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking voor de toepassing van de Successiewet moeten worden gewaardeerd. Als uitgangspunt geldt dat het verkregene wordt gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer op het tijdstip van de verkrijging (art. 21 lid 1 SW). Onder waarde in het economische verkeer verstaat de Hoge Raad de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor het goed meest geschikte wijze na de beste voorbereiding op het tijdstip van de verkoop door de meestbiedende gegadigde zou worden besteed (HR 6 maart 1963, nr 14955, BNB 1963/113, brondocument niet beschikbaar). Als de Inspecteur wenst af te wijken van de in de aangifte opgegeven waarde van de verkrijging krachtens erfrecht of schenking, rust op hem de bewijslast om de afwijkende waarde aannemelijk te maken.
De meeste bestanddelen van de nalatenschap (zoals inboedel, sieraden, auto's) zullen worden gewaardeerd volgens voornoemde hoofdregel. Voor een aantal vermogensbestanddelen zijn dwingende afwijkende waarderingsvoorschriften getroffen.

2 Bij waardering in aanmerking te nemen factoren

Bij de waardering moet rekening worden gehouden met alle op het moment van verkrijging bekende feiten. Dit houdt in dat ook feiten die later aan het licht komen en van belang zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.