LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardering geldvorderingen (art. 9 SW)

Waardering geldvorderingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Ficties SW, Quasi-wettelijke verdeling Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2021
De redactie

1 Inleiding

De verschuldigdheid van rente op geldvorderingen die zijn ontstaan bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot, kan worden ingezet als instrument om de nalatenschap van de echtgenoot van de erflater (ofwel de langstlevende) uit te hollen. Het doel van art. 9 SW is om te voorkomen dat door het kunstmatig creëren van hoge schulden aan de kinderen erfbelasting wordt bespaard bij het overlijden van de langstlevende.
Dit doel wordt bereikt door:

  1. te bepalen dat de geldvorderingen die bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot ontstaan voor maximaal de nominale waarde in aanmerking worden genomen bij de heffing van erfbelasting, ongeacht de hoogte van de testamentair bepaalde of overeengekomen rente;
  2. de verkrijging van bovenmatige rente (het deel dat hoger is dan 6% samengesteld) op hierboven vermelde vordering aan te merken als een fictieve verkrijging krachtens schenking of erfrecht op het moment dat de vordering wordt afgelost of opeisbaar wordt.

Art. 9 SW is per 1 januari 2010 in de Successiewet opgenomen. De wetgever heeft niet voorzien in overgangsrecht. Hierdoor heeft deze bepaling directe werking en daardoor ook betrekking op vorderingen die vóór 2010 zijn ontstaan. De Hoge Raad heeft op 19 juni 2015 (nr 14/04081, ECLI:NL:HR:2015:1673) geoordeeld dat de materieel terugwerkende kracht van art. 9 SW niet in strijd ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.