LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardering geldvordering (art. 21 lid 15 SW)

Waardering geldvordering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2019
De redactie

1 Algemeen

Als de langstlevende alle goederen en schulden van de nalatenschap krachtens de wettelijke verdeling verkrijgt en aan de kinderen hun erfdeel moet schuldig erkennen, is deze over de niet-opeisbare onderbedelingsvorderingen een rentevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente voor zover dit percentage hoger is dan zes (art. 4:13 lid 4 BW). Om de omvang van de verkrijging van de langstlevende en de kinderen te bepalen voor de heffing van erfbelasting, is deze rentevergoeding een factor van betekenis. Immers, de wettelijke rente (en dus de hiervan afhankelijke rentevergoeding) verandert geregeld, waardoor op voorhand niet goed is vast te stellen hoeveel de vordering waard is.

De wetgever heeft een praktische oplossing voor dit probleem gevonden. De onderbedelingsvorderingen en daarmee corresponderende overbedelingsschuld worden in de heffing betrokken als waren zij renteloos (art. 21 lid 15 SW). Dit betekent dat de langstlevende ouder als debiteur het vruchtgebruik van de vordering verkrijgt en hierover erfbelasting moet betalen, terwijl bij dit fictieve vruchtgebruik de waarde van de onderbedelingsvorderingen van de kinderen vermindert. De waarde van het vruchtgebruik wordt bepaald door vermenigvuldiging van de fictieve jaarlijkse opbrengst van 6% met de kapitalisatiefactor die past bij de leeftijd van de langstlevende echtgenoot ten tijde van het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.