LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfpacht (art. 21 lid 9 SW)

Erfpacht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Erfpacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 september 2022

In het geval een recht van erfpacht op de woning rust, wordt de waarde van de woning verminderd met de gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanon (art. 5.20 lid 4 Wet IB 2001 jo art. 17b UB IB 2001, art. 21 lid 9 SW jo art. 10b UB SW 1956). De waarde van de erfpachtcanon wordt gesteld op zeventien maal het jaarlijkse bedrag dat verschuldigd is. Indien de woning een gedeelte is van een gebouwd eigendom als bedoeld in art. 16 onderdeel c Wet WOZ en deze woning niet als afzonderlijke zaak kan worden vervreemd wordt de erfpachtcanon gesteld op een twintigvoud van het jaarlijkse bedrag. De toerekening van de erfpachtcanon aan de zelfstandige delen van het gebouwd eigendom waarop de canon betrekking heeft, geschiedt naar rato van de WOZ-waarde van de onderscheiden zelfstandige onderdelen van het gebouwd eigendom.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant (2 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:4637) oordeelt dat het forfait van art. 10b UB SW op dezelfde wijze moet worden uitgelegd zoals de Hoge Raad 23 september 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2135) inzake de toepassing van art. 10a UB SW. Dat betekent dat de wettelijke regeling van art. 10b. UB SW buiten toepassing moet blijven wanneer de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de forfaitair vastgestelde waarde 10% of meer afwijkt van de waarde in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.