LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardering bezittingen en schulden (art. 5.19 Wet IB 2001)

Waardering bezittingen en schulden

Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 mei 2018

1 Algemeen

Bezittingen en schulden in box 3 worden in beginsel in aanmerking genomen voor de waarde in het economische verkeer. In art. 5.20 t/m 5.23 Wet IB 2001 zijn afwijkende regelingen opgenomen voor de waardering van woningen (niet zijnde de eigen woning), effecten,  genotsrechten en periodieke uitkeringen.

2 Vorderingen

Bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer van vorderingen spelen de volgende factoren een rol (HR 16 januari 1974, nr 17234, BNB 1975/26, brondocument niet beschikbaar):

  • het nominale bedrag;
  • de termijn van opeisbaarheid;
  • het rentepercentage;
  • de gegoedheid van de debiteur; en
  • door de debiteur gestelde zekerheden.

Deze factoren kunnen tot gevolg hebben dat de waarde in het economische verkeer van de vordering meer of minder bedraagt dan de nominale waarde. De waarde in het economische verkeer van de vordering zal de nominale waarde bedragen of meer, als de vordering direct opeisbaar is, het rentepercentage meer bedraagt dan de marktrente, de debiteur gegoed is en voldoende zekerheden heeft gesteld. Daarentegen heeft een lange opeisbaarheidtermijn van de vordering, een verschuldigde rente die lager is dan de marktrente, een twijfelachtige gegoedheid van de debiteur of het niet of weinig stellen van zekerheden tot gevolg dat de waarde in het economische verkeer van de vordering lager zal liggen dan de nominale ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.