LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstellingen omzetbelasting (art. 11 Wet OB)

Vrijstellingen omzetbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 augustus 2022

1 Algemeen

In art. 11 Wet OB is vermeld welke leveringen en diensten van omzetbelasting zijn vrijgesteld. De ondernemer die de vrijgestelde prestatie verricht, brengt over de vergoeding geen omzetbelasting in rekening. De vrijstelling heeft wel tot gevolg dat de omzetbelasting die in rekening is gebracht (voorbelasting), voorzover toerekenbaar aan de vrijgestelde prestatie, niet in aftrek kan worden gebracht op grond van de regeling zoals opgenomen in art. 15 Wet OB.

In deze toelichting wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de vrijstellingen die betrekking hebben op de levering en gebruik van onroerende zaken en de daarop geldende uitzonderingen. Dit betreft de in art. 11 lid 1 onder a en b opgenomen vrijstellingen. 

2 Vrijstelling omzetbelasting voor officieel gebruik

In het Besluit diplomatieke vrijstellingen van 23 juni 2022, nr 2022-166914, Stcrt. 2022, 16180, dat in werking is getreden op 30 juni 2022, is in onderdeel 5 een vrijstelling omzetbelasting voor Vertegenwoordigingen en internationale organisaties voor officieel gebruik opgenomen. De vrijstelling van omzetbelasting voor officieel gebruik geldt voor de levering van roerende zaken, onroerende zaken (inclusief de rechten waaraan deze zijn onderworpen) en diensten. De vrijstellingen gelden op voorwaarde van wederkerigheid en zijn in het besluit nader uitgewerkt alsmede de procedure voor het verkrijgen van de vrijstelling.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.