LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW)

Vrijstellingen erfbelasting

Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 januari 2018

Algemeen

In art. 32 SW zijn de vrijstellingen voor de erfbelasting opgenomen. De omvang van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie toe de erflater of wie de verkrijger is. Met betrekking tot de onderstaande onderdelen is nader commentaar beschikbaar.

Hieronder is een tabel opgenomen met omvang van de meest gebruikte vrijstellingen voor de erfbelasting:

Wetsartikel  Relatie tot erflater  Omvang vrijstelling
 art. 32.1.4.a  partner  € 643.194
 art. 32.1.4.b  zieke/gehandicapte kinderen  € 61.106
 art. 32.1.4.c/d  overige kinderen en kleinkinderen  € 20.371
 art. 32.1.4.e  ouders  € 48.242
 art. 32.1.4.f  overige verkrijgers  € 2.147
 art. 32.2  pensioenimputatie  niet minder dan € 166.161