LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW)

Vrijstellingen erfbelasting

Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 januari 2019
Welkers

Algemeen

In art. 32 SW zijn de vrijstellingen voor de erfbelasting opgenomen. De omvang van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie toe de erflater of wie de verkrijger is. Met betrekking tot de onderstaande onderdelen is nader commentaar beschikbaar.

Hieronder is een tabel opgenomen met omvang van de meest gebruikte vrijstellingen voor de erfbelasting naar de cijfers 2019.

Voor een overzicht van belangrijkste tarieven en vrijstellingen in de jaren 2002 tot en met 2018, zie onder art. 31 lid 1 sub 4 SW

Belangrijkste vrijstellingen erfbelasting (cijfers 2019)

Wetsartikel  Relatie tot erflater  Omvang vrijstelling
 art. 32.1.4.a  partner  € 650.913
 art. 32.1.4.b  zieke/gehandicapte kinderen  € 61.840
 art. 32.1.4.c/d  overige kinderen en kleinkinderen  € 20.616
 art. 32.1.4.e  ouders  € 48.821
 art. 32.1.4.f  overige verkrijgers  € 2.173
 art. 32.2  pensioenimputatie  niet minder dan € 168.155