LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW)

Vrijstellingen erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wettelijk erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
Welkers

Algemeen

In art. 32 SW zijn de vrijstellingen voor de erfbelasting opgenomen. De omvang van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie tot de erflater of wie de verkrijger is. Met betrekking tot de onderstaande onderdelen is nader commentaar beschikbaar.

Hieronder is een tabel opgenomen met omvang van de meest gebruikte vrijstellingen voor de erfbelasting naar de cijfers 2021.

Voor een overzicht van belangrijkste tarieven en vrijstellingen in de jaren 2002 tot en met 2020, zie onder art. 32 lid 1 sub 4 SW

Vrijstelling erfbelasting voor aanspraken op nabetaling van kindgebonden budget uit de periode 2013-2017

In een kamerbrief (TK 35010, nr 6) heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat in het verleden een fout is gemaakt in het hervatten van het automatisch toekennen van het kindgebonden budget, nadat dit eerder was stopgezet. Sommige ouders ontvingen geen kindgebonden budget, terwijl zij daar wel recht op hadden. Hierop is besloten de aanvragen uit de periode 2013-2017 te herstellen, zodat de betreffende ouders over deze periode alsnog het kindgebonden budget krijgen dat hen op basis van hun aanspraak uit de wet toekomt (TK 35010, nr 7, p. 6). In een amendement op de wijziging van de Wet op het kindgebonden budget (TK 35269, nr 9) is een vrijstelling erfbelasting opgenomen voor aanspraken op de nabetalingen van het kindgebonden budget over de periode 2013-2017. Dit om het onbedoelde onderscheid te voorkomen tussen een overleden ouder, wiens aanspraak belast is met erfbelasting, en een niet-overleden ouder, wiens aanspraak niet belast is met erfbelasting. De vrijstelling werkt terug tot en met 1 januari 2013 en geldt alleen voor erfgenamen die vóór 1 september 2019 aangifte erfbelasting hebben gedaan.

Belangrijkste vrijstellingen erfbelasting (cijfers 2021)

Wetsartikel  Relatie tot erflater  Omvang vrijstelling
 art. 32.1.4.a  partner  € 671.910
 art. 32.1.4.b  invalide kinderen  € 63.836
 art. 32.1.4.c/d  overige kinderen en kleinkinderen  € 21.282
 art. 32.1.4.e  ouders  € 50.397
 art. 32.1.4.f  overige verkrijgers  € 2.244
 art. 32.2  pensioenimputatie  niet minder dan € 173.580