LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling verkoopregulerend beding (Art. 15.1.t WBR)

Vrijstelling verkoopregulerend beding

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. R.D. de Jong

1 Inleiding

Op 1 januari 2022 is een nieuwe vrijstelling voor de overdrachtsbelasting in werking getreden, die onder voorwaarden geldt voor de verkrijging van een woning in de zin van de overdrachtsbelasting (art. 14 lid 2 WBR), mits hiermee uitvoering wordt gegeven aan een verkoopregulerend beding (Stb. 2021, 651, artikel X, C). 

Een verkoopregulerend beding is een onderdeel van een verkoop onder voorwaarden (VoV) waarbij de aanbieder (doorgaans woningcorporaties, maar ook publiekrechtelijke lichamen, projectontwikkelaars of andere ondernemers) een woning met korting aanbiedt aan de koper. Bij de verkoop wordt overeengekomen dat de VoV-aanbieder een terugkooprecht of een terugkoopverplichting heeft. Bij uitvoering van dit terugkooprecht, wordt de verleende koperskorting geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht op de terugkoopprijs en/of deelt de VoV-aanbieder geheel of gedeeltelijk mee in de positieve of negatieve waardeontwikkeling van de woning. Op deze manier kunnen koopwoningen betaalbaar worden gehouden en is de woningmarkt ook toegankelijk voor koopstarters die op de commerciële woningmarkt niet aan een woning kunnen komen.

2 Totstandkomingsgeschiedenis

De invoering van de vrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel t WBR is een direct gevolg van de inwerkingtreding van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting met ingang van 1 januari 2021. Ten gevolge van de invoering van deze wet kan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.