LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten (art. 32 lid 1 onder 5 SW)

Verkrijging pensioenregeling en lijfrenten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 september 2021
De redactie

1 Inleiding

In beginsel is de verkrijging van een lijfrente belast op grond van art. 13 SW, maar als de lijfrente voldoet aan de eisen gesteld in art. 32 lid 4 SW is de waarde van een lijfrente vrijgesteld van erfbelasting op grond van art. 32 lid 1 onder 5° SW. Wel geldt in dat geval voor partners de imputatieregeling van art. 32 lid 2 SW.

2 Begrip lijfrenten voor toepassing vrijstelling

Het begrip lijfrenten voor de toepassing van de vrijstelling van art. 32 lid 1 onder 5° SW is nader ingevuld in art. 32 lid 4 SW. Onder lijfrenten wordt verstaan:

  • Lijfrenten als bedoeld in art. 3.125 Wet IB 2001 die zijn verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in art. 3.126 Wet IB 2001, voor zover de afgedragen premies voor de heffing van inkomstenbelasting als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aftrek konden worden gebracht;
  • Aanspraken op tegoeden van lijfrentespaarrekeningen of lijfrentebeleggingsrechten als bedoeld in art. 3.126a Wet IB 2001, voor zover de betaalde bedragen voor de heffing van inkomstenbelasting als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aftrek konden worden gebracht;
  • Nettolijfrenten als bedoeld in art. 5.16 Wet IB 2001.  De premies die hiervoor worden betaald, zijn niet aftrekbaar van het inkomen, maar de toekomstige uitkeringen worden ook niet ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.