LOADING  
Fiscaal
Civiel

Startersvrijstelling (Art. 15.1.p WBR)

Startersvrijstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Economische eigendomsoverdracht, Verrekenbedingen, Starters op de woningmarkt Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2022
mr. R.D. de Jong

1 Inleiding

Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet differentatie overdrachtsbelasting in werking getreden. Met de invoering van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting is de Wet op belastingen van rechtsverkeer op een aantal punten gewijzigd. Onderdeel hiervan is de invoering van een vrijstelling voor de verkrijging van een woning door 'starters' in art. 15 lid 1 onder p WBR. De wetgever heeft met de invoering van deze vrijstelling het oogmerk de woningmarktpositie van koopstarters op de woningmarkt te verbeteren. Andere belangrijke wijzigingen van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting zijn de aanpassing van de vereisten voor toepassing van het verlaagde tarief van 2% en de verhoging van het algemene tarief van 6% naar 8% (zie hierover het commentaar op art. 14 WBR).
De term 'startersvrijstelling' is misleidend, omdat voor toepassing van de vrijstelling niet relevant is of de verkrijger in het verleden al dan niet eerder een woning in eigendom heeft gehad. Voorts wordt deze term ook niet gehanteerd in de wet. Desalniettemin zal de vrijstelling hierna in dit commentaar toch mede worden aangeduid als 'startersvrijstelling', omdat dit ook de term is die de wetgever hanteert in de parlementaire stukken.

Met ingang van 1 april 2021 is de woningwaardegrens ingevoerd als aanvullend vereiste voor toepassing van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.