LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR)

Vrijstelling stedelijke herstructurering

Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2015

Vrijstelling overdrachtsbelasting ter bevordering stedelijke herstructurering

Per 1 januari 2003 is in de WBR een vrijstelling opgenomen voor de verkrijging van onroerende zaken door een lichaam dat stedelijke herstructurering bevordert. Aan de vrijstelling zijn voorwaarden verbonden die in de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering zijn uitgewerkt. Onder meer dient het te gaan om een in Nederland gevestigde wijkontwikkelingsmaatschappij die als zodanig is aangewezen door de minister van VROM (een samenwerkingsverband van bijvoorbeeld gemeenten, woningcorporaties en/of projectontwikkelaars). Dit geschiedt op voordracht van het college van B&W van de projectgemeente(n), waarbij bepaalde stukken dienen te worden overgelegd. De maatschappij moet de stedelijke herstructurering tot doel hebben en opgericht zijn ter uitvoering van een herstructureringsplan.

Voorts vermeldt het besluit een aantal gevallen waarin overdrachtsbelasting na verkregen vrijstelling alsnog verschuldigd wordt.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.