LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling stedelijke herstructurering (art. 15.1.o WBR)

Vrijstelling stedelijke herstructurering

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 april 2022

Vrijstelling overdrachtsbelasting ter bevordering stedelijke herstructurering bij verkrijging door WOM

Per 1 januari 2003 is in de WBR in art. 15 lid 1 onder o WBR een vrijstelling opgenomen voor de verkrijging van onroerende zaken door een lichaam dat stedelijke herstructurering bevordert. Aan de vrijstelling zijn voorwaarden verbonden die in de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering zijn uitgewerkt. Deze regeling van 18 februari 2004, nr WV2003/396M, is laatstelijk gewijzigd bij besluit van 30 december 2015 (nr. DB/2015/465M). Onder meer dient het te gaan om een in Nederland gevestigde wijkontwikkelingsmaatschappij WOM) die als zodanig is aangewezen door de minister van VROM (een samenwerkingsverband van bijvoorbeeld gemeenten, woningcorporaties en/of projectontwikkelaars). De WOM kan zowel een rechtspersoon zijn als een samenwerkingverband zonder rechtspersoonlijkheid. Dit geschiedt op voordracht van het college van B&W van de projectgemeente(n), waarbij bepaalde stukken dienen te worden overgelegd. De maatschappij moet de stedelijke herstructurering tot doel hebben en opgericht zijn ter uitvoering van een herstructureringsplan.

Voorts vermeldt het besluit een aantal gevallen waarin overdrachtsbelasting na verkregen vrijstelling alsnog verschuldigd wordt.

Na voltooiing van de herstructurering geldt er een vrijstelling overdrachtsbelasting voor verkrijgingen van onroerende zaken overgedragen door de WOM aan deelnemers (degene die onroerende zaken in de WOM hebben ingebracht met de vrijstelling van artikel 15 lid 1 onder o WBR danwel oprichter ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.