LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling nettopensioen (art. 5.17 - 5.17f Wet IB 2001)

Vrijstelling nettopensioen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Pensioen, Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 februari 2022
mr. L.E. Welkers

1 Beperkte pensioenopbouw via nettopensioen

Sinds 1 januari 2015 geldt nieuwe pensioenwetgeving (Stb. 2014, nr 196 en nr 197). Door deze wetgeving zijn de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw voor werknemers ingeperkt doordat de maximale pensioenopbouwpercentages zijn verlaagd. Fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw is mogelijk tot maximaal een pensioengevend inkomen van € 100.000 ten tijde van de inwerkingtreding. Vanwege de jaarlijkse indexatie bedraagt het grensbedrag inmiddels € 114.866 (cijfers 2022). Om werknemers de mogelijkheid te geven deze beperking van pensioenopbouw te compenseren, zijn twee nieuwe spaarmogelijkheden op vrijwillige basis geïntroduceerd. Werknemers, maar ook niet-werknemers, kunnen voor het deel van het inkomen (bestaande uit winst, loon, resultaat overige werkzaamheden en de belastbare periodieke uitkeringen) boven de aftoppingsgrens hun pensioen aanvullen door middel van een nettolijfrente (Stb. 2014, nrs 196 en 197). Werkgevers kunnen voor hun werknemers met een pensioengevend loon dat meer bedraagt dan het maximum een nettopensioenregeling in het leven roepen (Belastingplan 2015, TK 34002, nr 2 en 3). Deelname aan een nettopensioenregeling beperkt de mogelijkheid om een nettolijfrente af te sluiten. 

Nettopensioen kan worden uitgevoerd door pensioenfondsen en verzekeraars. 
Een nettopensioen is een pensioen in de zin van de Pensioenwet waardoor directeuren-grootaandeelhouders niet aan een nettopensioenregeling kunnen deelnemen (zie EK 33847, nr I, p.4). Omdat sprake is van een pensioen in de zin van de Pensioenwet valt het nettopensioen onder de te verevenen pensioenaanspraken.

2 Fiscale gevolgen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.