LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling nettopensioen (art. 5.17 - 5.17f Wet IB 2001)

Vrijstelling nettopensioen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Pensioen, Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. L.E. Welkers

1 Beperkte pensioenopbouw via nettopensioen

Sinds 1 januari 2015 geldt nieuwe pensioenwetgeving (Stb. 2014, nr 196 en nr 197). Door deze wetgeving zijn de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw voor werknemers ingeperkt doordat de maximale pensioenopbouwpercentages zijn verlaagd. Fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw is mogelijk tot maximaal een pensioengevend inkomen van € 100.000 ten tijde van de inwerkingtreding. Vanwege de jaarlijkse indexatie bedraagt het grensbedrag inmiddels € 112.189 (cijfers 2021). Om werknemers de mogelijkheid te geven deze beperking van pensioenopbouw te compenseren, zijn twee nieuwe spaarmogelijkheden op vrijwillige basis geïntroduceerd. Werknemers, maar ook niet-werknemers, kunnen voor het deel van het inkomen (bestaande uit winst, loon, resultaat overige werkzaamheden en de belastbare periodieke uitkeringen) boven de aftoppingsgrens hun pensioen aanvullen door middel van een nettolijfrente (Stb. 2014, nrs 196 en 197). Werkgevers kunnen voor hun werknemers met een pensioengevend loon dat meer bedraagt dan het maximum een nettopensioenregeling in het leven roepen (Belastingplan 2015, TK 34002, nr 2 en 3). Deelname aan een nettopensioenregeling beperkt de mogelijkheid om een nettolijfrente af te sluiten.

Het nettopensioen is een spaarmogelijkheid waarmee op vrijwillige basis kan worden gespaard. Voor het nettopensioen geldt dat de inleg wordt betaald uit het netto-inkomen, waarover reeds belasting geheven. De waarde van een aanspraak op een nettopensioen is (onder voorwaarden) vrijgesteld in box 3 (afdeling 5.3B Wet IB ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.