LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling nettolijfrente (art. 5.16 - 5.16c Wet IB 2001)

Vrijstelling nettolijfrente

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Pensioen, Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 februari 2022
mr. L.E. Welkers

1 Beperkte pensioenopbouw via nettolijfrente

Vanaf 1 januari 2015 geldt nieuwe pensioenwetgeving (Stb. 2014, nr 196 en nr 197). Door deze wetgeving zijn de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw voor werknemers en voor gefaciliteerde lijfrenteverzekeringen ingeperkt; de maximale pensioenopbouwpercentages zijn verlaagd. Fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw is mogelijk tot maximaal een pensioengevend inkomen van € 100.000 ten tijde van de inwerkingtreding. Vanwege de jaarlijkse indexatie bedraagt de grens inmiddels € 114.866 (cijfers 2022). Dezelfde begrenzing geldt voor de premiegrondslag die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van maximaal aftrekbare lijfrentepremie. 
Om werknemers de mogelijkheid te geven deze beperking van pensioenopbouw te compenseren, zijn twee nieuwe spaarmogelijkheden op vrijwillige basis geïntroduceerd. Werknemers en niet-werknemers kunnen voor het deel van het inkomen (bestaande uit winst, loon, resultaat uit overige werkzaamheden en periodieke uitkeringen) boven de aftoppingsgrens hun pensioen aanvullen door middel van een nettolijfrente (Stb. 2014, nrs 196 en 197). Voorts is gelijktijdig de mogelijkheid gecreëerd dat werkgevers voor hun werknemers met een pensioengevend loon dat meer bedraagt dan het maximum een nettopensioenregeling in het leven roepen (TK 2014-15, 34002, nrs 2 en 3 (Belastingplan 2015)).

De nettolijfrente is een spaarmogelijkheid waarmee op vrijwillige basis voor een toekomstvoorziening kan worden gespaard. Voor de nettolijfrente (een box-3 lijfrente) geldt dat de premie of inleg wordt betaald uit het netto-inkomen, waarover reeds belasting geheven. De waarde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.