LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling natuurgrond (art. 15.1.s WBR)

Vrijstelling natuurgrond

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 mei 2022
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Enige historische kaders

Aan de cultuurgrondvrijstelling van art. 15 lid 1 onder q WBR is de voorwaarde verbonden dat de grond gedurende tien jaren na de verkrijging bedrijfsmatig ten behoeve van de landbouw wordt gebruikt, bij gebreke waarvan de vrijstelling vervalt en de overdrachtsbelasting alsnog is verschuldigd. De huidige cultuurgrondvrijstelling is ingevoerd per 1 januari 2007. Bij de behandeling van het wetsvoorstel ‘werken aan winst’ (Stb. 2006, nr 631) in de Eerste Kamer is de vraag gesteld wat de gevolgen zijn indien aan de grond binnen het kader van het landbouwbedrijf een natuurbestemming (‘agrarisch natuurbeheer’) wordt gegeven via een wijziging van een bestemmingsplan door de overheid, waardoor degene die, na een (succesvol) beroep op de cultuurgrondvrijstelling op die plek een landbouwonderneming exploiteert of natuurbeheer verricht, geheel buiten zijn schuld om niet langer kan voldoen aan de voorwaarde voor de cultuurgrondvrijstelling. Is door deze verkrijger nu alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd? Dat een dergelijke consequentie onrechtvaardig was, bleek communis opinio. In dat kader is dan ook het navolgende door de minister toegezegd:

Ik ga hiermee aan de slag. Als betrokkene dacht te gaan boeren, al dan niet in een natuurbeheerformule, op een bepaald stuk grond en de overheid wil die grond binnen tien jaar kopen, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.