LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling inbreng in personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR)

Vrijstelling inbreng in personenvennootschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Economische eigendomsoverdracht, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 december 2021
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Algemeen

De verkrijging van onroerende zaken krachtens inbreng van een onderneming in een vennootschap is onder voorwaarden vrijgesteld van overdrachtsbelasting (art. 15.1.e WBR).

Op de inbreng in een personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) wordt hier onder ingegaan. In art. 4 UB BRV zijn nadere voorwaarden opgenomen. Voor de vrijstelling die geldt voor de inbreng in een NV of BV (art. 15.1.e onder 2 WBR ) wordt verwezen naar 'Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap'.

Het verschuldigd zijn van overdrachtsbelasting kan een reden zijn om van de voorgenomen inbreng of omzetting af te zien. De gedachte achter de vrijstelling van art. 15.1.e WBR is dan ook dat door deze vrijstellingen de overdrachtsbelasting geen belemmering vormt voor het voortzetten van een onderneming, ook al is dat in een andere vorm.
 
Met het begrip onderneming wordt bedoeld een subjectieve onderneming in de zin van art. 3.2 Wet IB 2001 met inbegrip van het buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen (MvF 25 mei 2018, nr 2018-50125, onderdeel 1.1). Onder een onderneming wordt mede verstaan de deelgerechtigdheid in een maatschap, VOF of commanditaire vennootschap (art. 4 lid 1 UB BRV).

2 Voorwaarden

De inbreng van onroerende zaken in een vennootschap zonder een in aandelen verdeeld kapitaal is onder voorwaarden vrijgesteld. De voorwaarden die gelden voor de vrijstelling van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.