LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap (art. 15.1.e onder 2 WBR)

Vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 september 2020
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Algemeen

De verkrijging van onroerende zaken krachtens inbreng van een onderneming in een daartoe nieuw opgerichte NV of BV is onder voorwaarden vrijgesteld van overdrachtsbelasting (art. 15.1.e WBR). De voorwaarden zijn erop gericht dat de overdrachtsbelasting geen drempel mag zijn voor de keuze van een andere rechtsvorm. De voorwaarden voor een inbreng van een onderneming in een NV of BV zijn opgenomen in art. 5 UB BRV. Bij besluit van 25 mei 2018 (nr 2018-50125, onderdeel 3.3) heeft de Staatssecretaris van Financiën de toepassing van deze vrijstelling verruimd door ook de inbreng van een onderneming door een of meer inbrengers in een reeds bestaande BV of NV vrij te stellen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zie Voorwaarden bij inbreng in een bestaande vennootschap.
Voor een inbreng van een onderneming in een personenvennootschap (art. 15.1.e onder 1 WBR) zie Vrijstelling inbreng in personenvennootschap.

Met het begrip onderneming wordt bedoeld de objectieve onderneming dan wel de subjectieve onderneming in de zin van art. 3.2 Wet IB 2001 met inbegrip van het buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen (MvF 25 mei 2018, nr 2018-50125, onderdeel 1.1). Onder een onderneming wordt mede verstaan de deelgerechtigheid in een maatschap, VOF of commanditaire vennootschap (art. 5 lid 1 UB BRV).

2 Voorwaarden bij een inbreng in een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.