LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden (art. 15.1.m WBR)

Vrijstelling bureau beheer landbouwgronden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 april 2022
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Algemeen

De vrijstelling van art. 15 lid 1 onder m WBR is in 1970 bij de totstandkoming van de Wet op belastingen van rechtsverkeer in de wet opgenomen. De vrijstelling is in de wet terechtgekomen door een amendement van het Tweede Kamerlid Wieringa (TK 1970-71, 10560, nr 23). De opname in de wet betekende een formalisering van de reeds voor de invoering van de WBR bestaande situatie (zie de resoluties van 22 augustus 1966, nr D6/5078 en van 4 juni 1968, nr D68/3472, brondocumenten niet beschikbaar). De vrijstelling is gewijzigd bij wet van 26 maart 1981 (Stb. 1981, nr 248). Bij die wijziging werd de zinsnede ‘door de Stichting Beheer Landbouwgronden’ vervangen door: ‘door het bureau beheer landbouwgronden’.).

2 Bureau Beheer Landbouwgronden

Het bestaan van Bureau Beheer Landbouwgronden (hierna:BBL) is geregeld in titel VII van de Wet agrarisch grondverkeer (Stb. 1981, nr 248). BBL is een publiekrechtelijke rechtspersoon, meer in het bijzonder een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), gerelateerd aan het Ministerie van Economische zaken. Het heeft één statutaire medewerker: de directeur van BBL, die ook de algemeen directeur is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

BBL heeft tot taak het kopen, verkopen en verpachten van gronden en gebouwen in het landelijk gebied. De uitvoering van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.