LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen (art. 5.7 Wet IB 2001)

Vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Natuurschoonwet, Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. J.D.M. de Rooij

Voor de vaststelling van de rendementsgrondslag in het kader van de heffing van inkomstenbelasting over het box 3-vermogen geldt een vrijstelling voor (art. 5.7 Wet IB 2001):

  • bossen;
  • natuurterreinen; 
  • onroerende zaken die deel uitmaken van een NSW-landgoed, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen.

Het begrip natuurterreinen is nader ingevuld in art. 17 UB IB 2001. Hieronder wordt verstaan: heidevelden, hoogveenterreinen, zandverstuivingen, duinterreinen, kwelders, schorren, gorzen, slikken, riet- en ruigtlanden, laagveenmoerassen, voor zover deze terreinen geen landbouwgronden zijn.

De vrijstelling voor de onbebouwde gronden van een NSW-landgoed kan alleen geclaimd worden indien er sprake is van volle eigendom. Een bloot-eigenaar of een vruchtgebruiker kan hier geen aanspraak op maken.

Aan de Hoge Raad is de vraag voorgelegd of verhuur van de onroerende zaak ertoe leidt dat de vrijstelling niet van toepassing is (HR 17 juni 2016, nr 15/02120, ECLI:NL:HR:2016:1207). In die casus betrof het een NSW-landgoed waarvan een deel was verhuurd aan een derde die daarop een golfcomplex had gerealiseerd. Volgens de Hoge Raad blijkt uit de toelichting op art. 5.7 lid 1 onder c Wet IB 2001 dat deze vrijstelling alleen van toepassing is als de belastingplichtige de volle eigendom van de onroerende zaak heeft. Het huurrecht waartoe ook een vergoedingsregeling deel uitmaakt voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.