LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten (art. 15.1.y WBR)

Vrijstelling bij verkrijging (kabel)netten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2022
De redactie

1 Inleiding

In de Wet op belastingen van rechtsverkeer is in art. 15 lid 1 onder y WBR een vrijstelling opgenomen voor de verkrijging van netten bestaande uit kabels of leidingen. De vrijstelling geldt vanaf 6 juni 2003. Dit is de datum waarop de Hoge Raad oordeelde dat kabelnetten en de daartoe behorende onderdelen onroerende zaken zijn in de zin van art. 3:3 BW (HR 6 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AD3578). Aangezien men vóór deze arresten aannam dat kabelnetten roerende zaken waren en de heffing van overdrachtsbelasting niet is beoogd, wordt met dit artikel een integrale vrijstelling verleend voor de verkrijging van dergelijke netten.

In het verlengde van deze vrijstelling is art. 10 WBR gewijzigd. Deze wijziging zorgt ervoor dat de netten als bedoeld in art. 15 lid 1 onder y WBR geen deel uitmaken van de grondslag waarover overdrachtsbelasting wordt geheven bij overdracht van aandelen in een onroerendezaaksrechtspersoon als bedoeld in art. 4 WBR.

2 Begrip (kabel)net

Art. 15 lid 1 onder y WBR omschrijft een (kabel)net als ‘een net gelegen in, op of boven de grond, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie, of van informatie’. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de grote ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.