LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR)

Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Fusie, Splitsing Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 januari 2023
De redactie

1 Inleiding

Indien in het kader van een fusie, splitsing of interne reorganisatie onroerende zaken worden overgedragen, kan voor de heffing van overdrachtsbelasting een beroep worden gedaan op de vrijstelling van art. 15 lid 1 onder h WBR. De gedachte achter deze vrijstelling is dat de keuze voor de rechtsvorm en de positionering van onroerende zaken binnen een ondernemingsstructuur niet mag worden belemmerd door de heffing van overdrachtsbelasting. Om oneigenlijk gebruik van de vrijstelling tegen te gaan, zijn in het Uitvoeringsbesluit BRV (hierna UB BRV) nadere voorwaarden gesteld. Deze zijn voor een juridische fusie opgenomen in art. 5bis, bij een bedrijfsfusie in art. 5a, voor een splitsing in art. 5c, in geval van een interne reorganisatie in art. 5b en bij een juridische fusie of taakoverdracht tussen ANBI’s in art. 5d. Voor iedere vrijstelling geldt een eigen invulling van het begrip vennootschap, daarom wordt per vrijstelling hierop ingegaan.

2 Fusie

Tot 1 januari 2012 had de vrijstelling van art. 15.1.h WBR uitsluitend betrekking op een bedrijfsfusie (art. 5a UB BRV), of een juridische fusie dan wel taakoverdracht tussen ANBI’s en verenigingen met ten minste 25 leden als bedoeld in art. 6.33 onderdelen b en c Wet IB 2001 (art. 5d UB BRV). Voor andere vormen van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.