LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR)

Vrijstelling algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 juli 2022
De redactie

1 Tijdig beroep op een vrijstelling van art. 15 WBR

Vanaf 1 januari 2021 moet een beroep op een vrijstelling altijd in een aangifte overdrachtsbelasting worden gedaan. Dit geldt voor alle vrijstellingen (art. 15 lid 9 WBR). In geval van verkrijgingen bij notariële akte (uitgezonderd verkrijgingen in een onroerendezaakrechtspersoon) dient de notaris in de aangifte een beroep op de vrijstelling op te nemen (art. 18 WBR). In alle andere gevallen moet de verkrijger binnen één maand zelf verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet. 

In art. 3 UB BRV was tot 1 januari 2007 bepaald dat een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting ex art. 15 WBR slechts van toepassing was, indien binnen een maand na de verkrijging een beroep op de vrijstelling werd gedaan onder opgaaf van de voor de toepassing van die vrijstelling van belang zijnde gegevens. Een strikte uitleg van deze bepaling hield in dat er voor de overdrachtsbelasting slechts beperkt ruimte was voor ambtshalve teruggaaf in gevallen waarin buiten de termijn een beroep werd gedaan op de vrijstelling.

De verplichting tot het tijdig doen van aangifte en het verstrekken van de van belang zijnde gegevens vloeien reeds voort uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. In art. 21a lid 1 UR AWR ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.