LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling algemeen (art. 15 WBR)

Vrijstelling algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020
De redactie

1 Tijdig beroep op een vrijstelling van art. 15 WBR

In art. 3 UB BRV was tot 1 januari 2007 bepaald dat een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting ex art. 15 WBR slechts van toepassing was, indien binnen een maand na de verkrijging een beroep op de vrijstelling werd gedaan onder opgaaf van de voor de toepassing van die vrijstelling van belang zijnde gegevens. Een strikte uitleg van deze bepaling hield in dat er voor de overdrachtsbelasting slechts beperkt ruimte was voor ambtshalve teruggaaf in gevallen waarin buiten de termijn een beroep werd gedaan op de vrijstelling.

De verplichting tot het tijdig doen van aangifte en het verstrekken van de van belang zijnde gegevens vloeien reeds voort uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. In art. 21a lid 1 UR AWR is bepaald dat het verschuldigde bedrag aan overdrachtsbelasting wordt vermeld in de voetverklaring bij de akte. Bovendien is vereist dat voor zover in de akte niet alle gegevens voorkomen waarvan kennisneming van belang kan zijn voor de heffing van overdrachtsbelasting, deze moeten worden opgenomen in een verklaring onder de akte. Art. 3 UB BRV is in dat opzicht overbodig geworden.
Door het vervallen van dit art. 3 UB BRV is meer ruimte ontstaan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.