LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling Staatsbosbeheer (art. 15.1.u WBR)

Vrijstelling Staatsbosbeheer

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 april 2022
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Inleiding

Bij wet van 11 september 1997 is in art. 15 lid 1 WBR onderdeel u opgenomen (Stb. 1997, nr 514 (Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer)). Deze vrijstelling is in werking getreden per 1 januari 1998, het tijdstip waarop de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer een feit was (Stb. 1997, nr 678).

2 Staatsbosbeheer

Vanaf 1 januari 1998 vielen verkrijgingen door Staatsbosbeheer niet langer (direct) onder de vrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel c WBR (vrijstelling verkrijging door publiekrechtelijke lichamen), aangezien de verzelfstandiging ervoor heeft gezorgd dat Staatsbosbeheer niet langer een onderdeel van het Ministerie van (thans) Economische Zaken is, maar een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT) als bedoeld in art. 91 lid 1 onderdeel d van de Comptabiliteitswet 2001 (Stb. 2002, nr 413). 

3 Voorwaarden

De vrijstelling heeft betrekking op de verkrijging door Staatsbosbeheer van de objecten die genoemd zijn in art. 1 onderdeel e van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, te weten een:

'terrein, gebouw, complex van gebouwen, of water, dan wel een combinatie van één of meer terreinen, gebouwen, complexen van gebouwen of een of meer waters, met bestaande dan wel potentieel aanwezige natuurwetenschappelijke, bosbouwkundige, landschappelijke, recreatieve, archeologische, aardkundige of cultuurhistorische waarden, dan wel met die waarden verband houdende bestaande of potentieel aanwezige educatieve waarden.'

Overigens ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.