LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijgestelde beleggingsinstelling (art. 6a Wet Vpb)

Vrijgestelde beleggingsinstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Algemeen

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bevat twee bijzondere regelingen voor beleggingsinstellingen, de regeling voor de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI), opgenomen in art. 6a Wet Vpb, en de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling (FBI), opgenomen in art. 28 Wet Vpb. Beide regelingen kennen verschillende vereisten en gevolgen.
Art. 6a Wet Vpb (de VBI) geeft een volledige – subjectieve - vrijstelling van vennootschapsbelasting en stelt vooral eisen op het gebied van de beleggingen. Art. 28 Wet Vpb (de FBI) biedt de mogelijkheid van een tarief van nul procent voor de vennootschapsbelasting en stelt vooral eisen op het gebied van aandeelhouders en dividendpolitiek. Hierna wordt ingegaan op de regeling inzake de vrijgestelde beleggingsinstelling van art. 6a Wet Vpb. Zie voor de FBI verder het onderwerp Fiscale beleggingsinstelling.

De regeling voor VBI's is per 1 augustus 2007 in de Wet Vpb opgenomen (Stb. 2007, nr 269). In de praktijk bleek dat de regeling voor (grote) beleggingsinstellingen op onderdelen niet meer voldoende aansloot op de economische werkelijkheid, waardoor knelpunten waren ontstaan. Daarnaast stond het vestigingsklimaat in Nederland onder druk door bijzondere regelingen in Luxemburg en Ierland. Ook bleek de verplichting om de winst jaarlijks uit te keren niet voor alle categorieën beleggers en beleggingsproducten optimaal (TK 2005-06, 30533, nr 3, p. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.