LOADING  
Fiscaal
Civiel

Voortzettingsvereisten (art. 35e SW)

Voortzettingsvereisten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Certificering en decertificering, Agrarisch recht, Bedrijfsopvolging Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 december 2022
De redactie

1 Algemeen

Aan de vrijstelling die op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling wordt verleend, zijn verschillende voorwaarden verbonden. De wet stelt voorwaarden aan het object van de verkrijging (art. 35c SW), de erflater of schenker (art. 35d SW) maar ook aan de verkrijger (art. 35e SW). De verkrijger zal ten minste vijf jaar de onderneming moeten voortzetten, dan wel het aanmerkelijk belang in zijn bezit moeten houden. Bij de verkrijging van aanmerkelijk belang geldt bovendien dat de BV of NV de onderneming dezelfde termijn moet voortzetten, wil de vrijstelling niet alsnog komen te vervallen (art. 35b lid 6 SW). Voldoet de verkrijger niet aan het voortzettingsvereiste, dan is hij verplicht hiervan binnen acht maanden na de gebeurtenis waardoor hij niet aan het vereiste voldoet aangifte te doen (art. 35e lid 5 SW). Naar het oordeel van Hof Amsterdam (13 december 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY6350) leidt het voornemen van de verkrijger om de onderneming te staken niet tot het intrekken van de vrijstelling.

De wetgever heeft aangegeven onder welke omstandigheden de vrijstelling alsnog komt te vervallen (art. 35e lid 1 SW):

  • de verkrijger van een IB-onderneming houdt op uit de onderneming of een gedeelte daarvan winst te genieten of gaat ter zake belastbare winst genieten in ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.