LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verzuim en wettelijke rente (art. 4:97 - 4:103 Awb)

Verzuim en wettelijke rente

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2017
De Redactie

Met betrekking tot dit onderdeel is geen toelichting opgenomen.
Hieronder is een uitspraak opgenomen die betrekking heeft op dit onderwerp.


Belastingdienst is wettelijke rente verschuldigd als vergoeding heffingsrente te lang duurt
Casus
Aan A BV is een aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 2007 opgelegd. In september 2009 vermindert de Inspecteur de aanslag ambtshalve. Hierbij vergoedt de Inspecteur geen heffingsrente. Nadat A BV hiertegen bezwaar heeft gemaakt, kent de Inspecteur in december 2011 alsnog heffingsrente toe. Over dit bedrag aan heffingsrente is geen wettelijke rente vergoed.
Voor de rechter is in geschil of de Inspecteur wettelijke rente is verschuldigd over de toegekende heffingsrente.
 
Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat het een inspecteur vrij staat een voorlopige aanslag ambtshalve te verminderen, maar in dat geval moet wel een tegemoetkoming voor het rentenadeel worden verleend (HR 30 september 2011, nr 10/02171, ECLI:NL:2011:HR:BP3080). Dit betekent dat in 2009 de verplichting tot vergoeding van de heffingsrente is ontstaan. De Inspecteur had gelijktijdig met de vermindering het bedrag van de heffingsrente moeten vaststellen in de vorm van een voor bezwaar vatbare beschikking (art. 30j AWR). Nu de Inspecteur pas in 2011 aan deze verplichting heeft voldaan, is hij in de tussenliggende periode in verzuim geweest ex art. 4:97 Awb. De Inspecteur is wettelijke rente ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.