LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verzoek tot statusverlening (art. 2 NSW)

Verzoek tot statusverlening

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
mr. J.D.M. de Rooij

1 Verzoek aanmerking status NSW-landgoed

De eigenaar van de onroerende zaak kan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoeken om de onroerende zaak aan te merken als NSW-landgoed, art. 2 NSW jo art. 7 Rangschikkingsbesluit NSW. Een verzoek is vrijwillig. De status wordt niet van overheidswege opgelegd. Het verzoek moet worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als het verzoek wordt ingewilligd, wordt de onroerende zaak als landgoed aangemerkt met ingang van het tijdstip waarop het verzoek bij Onze Minister is binnengekomen, aldus art. 2 lid 5 NSW.

Het verzoek wordt gedaan door gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier. Een verzoek moet vergezeld gaan van (art. 7 lid 1 Rangschikkingsbesluit NSW):

  • een overzicht van de als NSW-landgoed aan te merken kadastrale percelen inclusief de oppervlakte;
  • een beschrijving van de voor het natuurschoon kenmerkende structuren en elementen van de onroerende zaak;
  • een beschrijving van de hoedanigheid van de terreinen, opstallen en het gebruikt daarvan;
  • een beschrijving van de historische ontwikkeling van de onroerende zaak.

Daarnaast moeten worden overgelegd (art. 7 lid 2 Rangschikkingsbesluit NSW):

  • eigendomsinformatie van het Kadaster van de onroerende zaak;
  • kleurenfoto’s van de opstallen;
  • een topografische kaart van de onroerende zaak (zie ook art. 7 lid 6 Rangschikkingsbesluit NSW);
  • indien de aanvraag betrekking heeft op een onroerende zaak ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.