LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verzoek om teruggaaf (art. 31 Wet OB)

Verzoek om teruggaaf

Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 september 2018
De redactie

1 Inleiding

Art. 31 lid 1 Wet OB regelt de situatie van een belastingplichtige een teruggaaf van omzetbelating wenst. Hij moet het verzoek om teruggaaf indienen bij de aangifte over het tijdvak waarin het recht op aftrek is ontstaan. De inspecteur beslist op het verzoek om teruggaaf bij een voor bezwaar vastbare beschikking (art. 31 lid 8 Wet OB).

Opgemerkt wordt dat het om twee soorten van teruggaaf kan handelen. De teruggaaf op grond van art. 17 Wet OB omdat de ondernemer meer belasting kan aftrekken dan hij is verschuldigd en de teruggaaf op grond van art. 29 Wet OB in geval van onder meer een oninbare vordering of prijsvermindering. De hierna te bespreken procedures zien op de teruggaaf op grond van art. 17 Wet OB.

2 Tijdig verzoek

In HR 15 december 2017, nr 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127 komt de vraag aan de orde of de woningeigenaar die btw in rekening gebracht heeft gekregen tijdig het verzoek om teruggaaf op grond van art. 31 Wet OB heeft ingediend. Het betreft hier de situatie van een belastingplichtige die btw op aangifte moet voldoen, maar vanwege de aftrek van btw (dus per saldo) geen btw is verschuldigd. Op grond daarvan hoeft hij geen aangifte te doen. De vraag die vervolgens aan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.