LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verzoek om teruggaaf (art. 31 Wet OB)

Verzoek om teruggaaf

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Inleiding

Art. 31 lid 1 Wet OB regelt de situatie van een belastingplichtige die een teruggaaf van omzetbelating wenst. De belastingplichtige moet het verzoek om teruggaaf indienen bij de aangifte over het tijdvak waarin het recht op aftrek is ontstaan. De Inspecteur beslist op het verzoek om teruggaaf bij een voor bezwaar vastbare beschikking (art. 31 lid 8 Wet OB). Het verzoek moet tijdig worden ingediend.

Opgemerkt wordt dat het twee soorten van teruggaaf kan betreffen. De teruggaaf op grond van art. 17 Wet OB omdat de ondernemer meer belasting kan aftrekken dan hij is verschuldigd en de teruggaaf op grond van art. 29 Wet OB in geval van onder meer een oninbare vordering of prijsvermindering. De hierna te bespreken procedures zien op de teruggaaf op grond van art. 17 Wet OB.

2 Tijdig verzoek

2.1 Tijdig verzoek vanaf 1 januari 2019

Het verzoek moet tijdig worden ingediend. Naar aanleiding van het hierna onder 2.2 vermelde arrest van de Hoge Raad (15 december 2017, nr 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) is met ingang van 1 januari 2019 in art. 3 lid 2 UR AWR bepaald dat de belastingplichtige die niet reeds is uitgenodigd tot het doen van aangifte en een teruggaaf wenst van omzetbelasting binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.