LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verzekeringsplicht DGA

Verzekeringsplicht DGA

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: DGA, Verzekeringen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2017
De Redactie

1 Algemeen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regels op grond waarvan een directeur-grootaandeelhouder buiten de verplichte werknemersverzekeringen blijft aangepast. Deze nieuwe regeling treedt per 1 januari 2016 in werking zonder overgangsrecht. Aanleiding is de in werking getreden Flex-BV wetgeving en ontwikkelingen in de jurisprudentie. Bedoeld is om de bestaande praktijk te verduidelijken en alleen noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, zodat voor de meeste dga's de bestaande situatie kan worden gecontinueerd en aanpassing van de statuten niet nodig is. 
De regeling aanwijzing DGA is van belang voor statutaire bestuurders die tevens aandeelhouder zijn in de vennootschap waarvan ze bestuurder zijn. De regeling bevat een aantal criteria aan de hand waarvan wordt beoordeeld of sprake is van ondergeschiktheid van de bestuurder. Leidend bij deze beoordeling is of de bestuurder tegen zijn wil kan worden ontslagen. Hiervoor is bepalend of de bestuurder al dan niet tezamen met zijn echtgenoot houder is van zoveel aandelen dat hij al dan niet tezamen met de echtgenoot kan beslissen over zijn ontslag dan wel of de bestuurder, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot of 'besmette familie' over ten minste tweederde van de stemmen beschikt zodat hij met genoemde familieleden en echtgenoot over zijn ontslag kan besluiten. Ook is van ondergeschiktheid geen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.