LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verwerping en afstand (art. 30 SW)

Verwerping en afstand

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021

1 Algemeen

Bij verwerping van een nalatenschap wordt niet minder erfbelasting geheven (art. 30 SW). De wetgever heeft hiermee willen voorkomen dat door samenspanning tussen belanghebbenden te weinig erfbelasting wordt geheven en belasting wordt bespaard. Voor de toepassing van art. 30 SW wordt berekend hoeveel erfbelasting verschuldigd zou zijn geweest met en zonder verwerping van de nalatenschap. Het hoogste bedrag is verschuldigd.
Er is geen sprake van een verwerping of afstand van recht bij de ongedaanmaking van een wettelijke verdeling.
In de praktijk kan discussie ontstaan over de toepassing van art. 30 SW als de erflater zijn wil onjuist heeft weergegeven in zijn testament of als een bepaalde verdeling klaarblijkelijk niet door de erflater is bedoeld. Op dit gebied geldt een aantal goedkeuringen, oorspronkelijk neergelegd in een besluit van 31 augustus 2010, nr DGB2010/876M. Dit besluit had terugwerkende kracht tot 1 januari 2010. Dit besluit is vervangen door het besluit van 25 maart 2013, nr BLKB 2013/88M, in werking getreden op 4 april 2013. Onderdeel 7 van dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2010.

2 Verwerping zonder feitelijke gevolgen

Als een verwerping geheel of gedeeltelijk feitelijk geen gevolgen heeft voor andere erfgenamen of legatarissen, kan art. 30 SW buiten toepassing blijven. Een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.